Welding process for oil pan block of ship engine

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Welding process for oil pan block of ship engine

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Masařík, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:46Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28243
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá svařováním olejové vany pro lodní motor. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou popsány lodní motory a jejich rozdělení a druhá část je zaměřena na svařování, metody svařování, typy svarů a nedestruktivní zkoušení. Praktická část je přímo zaměřena na svařování olejové vany pro lodní motor B35:40V16AG.Pro samotný proces svařování byla vytvořena svařovací mapa a pro svařovací personál byl navrhnut svařovací plán.Na závěr praktické části byly navrženy protokoly pro nedestruktivní zkoušení.
dc.format 95s
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lodní motor cs
dc.subject metody svařování cs
dc.subject MAG svařování cs
dc.subject marine engine en
dc.subject welding methods en
dc.subject MAG welding en
dc.title Welding process for oil pan block of ship engine
dc.title.alternative Welding process for oil pan block of ship engine
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedlačík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is engaged with the welding of oil sumps for marine engines. The theoretical part is divided into two main parts. The first part of this dissertation describes the marine engines and their sorting, the second part of this dissertation is focused on the welding, welding methods, types of welds and non-destructive testing. The practical part is directly aimed at the welding of oil sumps for marine engines B35:40V16AG. The welding map was created for own it's welding process and there was proposed a welding plan for the welding personal. In the end of practical part there weresuggested the protocols for non-destructive testing
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 33777
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
masařík_2014_dp.pdf 7.695Mb PDF View/Open
masařík_2014_vp.pdf 179.0Kb PDF View/Open
masařík_2014_op.pdf 114.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account