Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Vítková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28249
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou biogenních aminů. Práce je rozdělena na teore-tickou část, která se zabývá jejich obecnou charakteristikou, výskytem v potravinách, bio-logickými účinky, faktory ovlivňující jejich vznik a metodami stanovení. Poslední teore-tická část je věnována obecné charakteristice rodu Lactobacillus. V praktické části práce jsou sledovány vnější podmínky ovlivňující produkci biogenních aminů kmenem Lactoba-cillus rhamnosus CCDM 289. Ke stanovení biogenních aminů byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie, zkoumaná bakterie byla schopná produkovat tyramin, spermin a spermidin. Nejvíce produkovaným biogenním aminem byl tyramin, nejvyšší koncentrace 350 mg.l-1 byla detekována v médiu obsahující laktózu v koncentraci 1 % (w/v) s počáteč-ním pH 5.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject dekarboxylázová aktivita cs
dc.subject Lactobacillus cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject decarboxylase activity en
dc.subject Lactobacillus en
dc.title Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus
dc.title.alternative Effect of External Factors on Biogenic Amines Production by Lactobacillus rhamnosus
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problematic of biogenic amines. Thesis is divided to theoretical part, which deals with the general characteristics, their occurrence in foods, biological effects, factors influencing the formation and methods of determination. Last theoretical part is devoted to the general characteristics of the genus Lactobacillus. In the practical part of the work is monitored the effect of selected factors on the production of biogenic amines strain Lactobacillus rhamnosus CCDM 289. For the determination of bio-genic amines was used high-performance liquid chromatography, tested bacteria were able to produce tyramine, spermine and spermidine. The most produced biogenic amine was tyramin, the highest concentration of 350 mg.l-1 was detected in the medium with initial pH 5 consisting of lactose at a concentration of 1 % (w/v).
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33787
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vítková_2014_dp.pdf 1.744Mb PDF View/Open
vítková_2014_vp.doc 74.48Kb Microsoft Word View/Open
vítková_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account