[NEOBHÁJENO] The Use of Metaphors in Automotive Magazines

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] The Use of Metaphors in Automotive Magazines

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miššíková, Gabriela
dc.contributor.author Srovnal, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28270
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza metaforických prvků v automobilových magazínech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část rozebírá historii magazínů od jejich zrodu po moderní podobu a jejich prvky. Práce obsahuje stručný úvod do studia stylistiky jako nezbytného prostředku pro studium metaforických prvků. Praktická část bakalářské práce se zabývá analýzou dvou vybraných anglických automobilových periodik a na vybraných příkladech se snaží prokázat, že úroveň metaforických prvků je v automobilových časopisech vysoká.
dc.format 61 s. (65 433 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Diskurs cs
dc.subject Automobil cs
dc.subject Magazín cs
dc.subject Dispozice cs
dc.subject Grafologie cs
dc.subject Stylistika cs
dc.subject Kognitivní stylistika cs
dc.subject Metafora cs
dc.subject Metonymy cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject Discourse en
dc.subject Automotive en
dc.subject Magazine en
dc.subject Layout en
dc.subject Graphology en
dc.subject Stylistics en
dc.subject Cognitive stylistics en
dc.subject Metaphor en
dc.subject Metonymy en
dc.subject Analysis en
dc.title [NEOBHÁJENO] The Use of Metaphors in Automotive Magazines
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Use of Metaphors in Automotive Magazines
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trčková, Dita
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor thesis is analysis of the metaphorical concepts in automotive magazines. The thesis is divided into two parts. Theoretical part discusses the history of magazines, from their beginnings to present, and their major elements. The thesis contains brief introduction to the study of stylistics as necessary mean for studying metaphorical concepts. Practical part of the thesis contains analysis of two selected British magazines and aims to prove on chosen examples that level of figurativeness in automotive magazines is high.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33817
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject odborné časopisy cs
local.subject textová analýza cs
local.subject professional journals en
local.subject textual criticism en


Files in this item

Files Size Format View
srovnal_2013_dp.pdf 2.225Mb PDF View/Open
srovnal_2013_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
srovnal_2013_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account