Projekt systému řízení nákladů ve společnosti PENTO, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému řízení nákladů ve společnosti PENTO, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Blahová, Dominika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:12Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28316
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem řízení nákladů ve společnosti PENTO, s.r.o. První část se zaměřuje na získání teoretických poznatků z oblasti nákladů, jejich pojetí, členění a nástrojů řízení. Praktická část se po představení společnosti věnuje dosavadnímu systému řízení nákladů. Na základě této analýzy jsou identifikovány hlavní nedostatky. Cílem práce je na základě těchto nedostatků navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení. V závěru práce je navržený projekt podroben nákladové a časové analýze.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject řízení nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject costs en
dc.subject cost management en
dc.subject costing en
dc.subject budget en
dc.title Projekt systému řízení nákladů ve společnosti PENTO, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Cost Management in The Company PENTO, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the system of cost management in the company PENTO, s.r.o. The first part focuses on getting theoretical knowledges of costs, their concept, classi-fication and instruments of cost management. After the introduction of the company, the practical part deal with the current system of management costs. The goal of this part is to identify main shortcomings weaknesses. The aim of the thesis is based on these weaknesses to suggest precautions for improvement. In conclusion the proposed project is subject of cost and time analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33894
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
blahová_2014_dp.pdf 4.418Mb PDF View/Open
blahová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
blahová_2014_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account