Projekt implementace nástrojů controllingu pro podporu ekonomického řízení ve společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace nástrojů controllingu pro podporu ekonomického řízení ve společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Drozdík, Robin
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:12Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28318
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je implementace vybraných nástrojů controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Práce je koncipována do dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části je na základě odborné literatury vypracovaná literární rešerše, která je dále použita jako podklad pro zpracování projektové části. V praktické části je uvedena charakteristika společnosti XY, s.r.o., dále je provedena situační analýza a analýza současného stavu systému controllingu ve společnosti. Na základě provedené analýzy je navržen projekt implementace vybraných nástrojů controllingu. V závěrečné části práce jsou definovány příležitosti a rizika projektu a následně je celý projekt podroben nákladové analýze.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject plánování cs
dc.subject analýza odchylek cs
dc.subject krycí příspěvek cs
dc.subject řízení zásoby cs
dc.subject controlling en
dc.subject controller en
dc.subject fixed and variable cost en
dc.subject planning en
dc.subject variance analysis en
dc.subject contribution margin en
dc.subject inventory management en
dc.title Projekt implementace nástrojů controllingu pro podporu ekonomického řízení ve společnosti XY, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Controlling Tools Implementation Supporting Economic Management in the company XY, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tobola, Jaroslav
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is implementation of selected controlling tools in company XY, s.r.o. The thesis is divided into theoretical and practical parts. There is a literature review made in the theoretical part based on scientific literature, which is also used as a basis for the project part preparation. There is a characteristic of the company XY, s.r.o., situational analysis and analysis of the current state of the controlling company systém in the paractical part. Projec proposal of the controlling tools implementation is made on the basis of the analysis. The opportunities and risks of the project are defined in the conclusion of this work and the entire project is subjected to cost analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33896
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
drozdík_2014_dp.pdf 2.448Mb PDF View/Open
drozdík_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
drozdík_2014_op.pdf 45.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account