Projekt řešení nezaměstnanosti absolventů ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řešení nezaměstnanosti absolventů ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Galová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:13Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28320
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením nezaměstnanosti absolventů škol ve Zlínském kraji. Cílem této práce je navržení projektu na podporu zaměstnanosti této cílové skupiny. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti, státní politiky zaměstnanosti a absolventů na trhu práce. Obsahem analytické části je základní charakteristika Zlínského kraje, analýza nezaměstnanosti absolventů v tomto kraji a komparativní analýza projektů pro absolventy, které realizuje Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně. Projektová část je věnována návrhu projektu pro nezaměstnané absolventy škol.
dc.format 109 s. (136 817 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject Úřad práce cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject labor market en
dc.subject unemployment en
dc.subject graduate en
dc.subject Labour Office en
dc.subject the European Social Fund en
dc.title Projekt řešení nezaměstnanosti absolventů ve Zlínském kraji
dc.title.alternative The Project of Solving the Unemployment of Graduates in the Zlin Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Darmovzalová, Jitka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with solving the unemployment of graduates in the Zlin region. The aim of this work is to propose a project for increase in the employment of this target group. The theoretical part is sumarized the findings from the sphere of labor market, unemployment, state employment policy and graduates in the labor market. The analytical part contains charakteristics of Zlin region, analysis of graduate unemployment in the region and comparative analysis of projects for graduates that implements Labour Office of Czech republic - Regional Office in Zlin. The project part is devoted to the proposal of the project for unemployed graduates.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33899
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
galová_2014_dp.pdf 1.597Mb PDF View/Open
galová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
galová_2014_op.pdf 855.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account