Návrh projektového řešení nákladových kalkulací, úspor nákladů a dalšího možného rozvoje firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektového řešení nákladových kalkulací, úspor nákladů a dalšího možného rozvoje firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Hladký, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:13Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28321
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována projektovému řešení kalkulační metody Activity Based Costing a následnému návrhu nákladových úspor ve firmě XY s.r.o. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti účetnictví, nákladů a kalkulací, včetně moderní metody Activity Based Costing. Na teoretickou část navazuje praktická část, která je zaměřená na strategickou analýzu, a následně na ní navazuje podrobná nákladová analýza. V poslední části, jíž je projekt, jsou shrnuty poznatky a informace z předešlých částí v podobě ABC kalkulace, na jejímž základě byly identifikovány oblasti nákladových úspor a vypoč-ten jejich vliv na situaci firmy a její další možný rozvoj.
dc.format 130 s. (221 385 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject Activity Based Costing cs
dc.subject nákladové úspory cs
dc.subject Accounting en
dc.subject Costs en
dc.subject Calculation en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.subject Cost Savings en
dc.title Návrh projektového řešení nákladových kalkulací, úspor nákladů a dalšího možného rozvoje firmy XY
dc.title.alternative Project of Improvement Solution of the Cost Calculations, Cost Savings and Further Development in XY s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the project solution of the Activity Based Costing calcula-tion method and subsequently with the suggestion of the cost savings in the XY Company. First part introduces theoretical knowledge of accounting, costs and calculation, including the modern method called Activity Based Costing. The practical part follows the theoreti-cal one and presents the strategic analysis which is continued in detailed cost analysis. The last part is a project summarizing knowledge and information of the previous sections in the form of ABC calculation. The areas of cost savings are identified on the basis of the calculation and afterwards the impacts on the company's situation are concluded and further development in XY Company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33901
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hladký_2014_dp.pdf 3.536Mb PDF View/Open
hladký_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
hladký_2014_op.pdf 50.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account