Projekt na podporu udržitelnosti tradic a folklóru v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na podporu udržitelnosti tradic a folklóru v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Hodinářová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:14Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:14Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28322
dc.description.abstract Diplomová práce má za cíl připomenout význam folklóru a lidových tradic v Jihomoravském kraji, neboť tyto jsou v regionu velmi silně zakořeněné, přenášejí se z generace na generaci a staly se součástí běžného života obyvatel. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku cestovního ruchu Jihomoravského kraje a prvky lidové kultury. Praktická část se zabývá analytickými šetřeními, včetně interpretace jejich výsledků. Závěrečnou část tvoří návrh projektu. V této práci je přiblížen způsob prolínání tradic se současným moderním životem a cestovním ruchem. Hlavním cílem je vypracování turistického projektu za účelem podpory a uchování dosud existujících projevů tradiční lidové kultury.
dc.format 110 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject tradice cs
dc.subject folklór cs
dc.subject návštěvník cs
dc.subject Jihomoravský kraj cs
dc.subject tourism en
dc.subject folklore en
dc.subject traditions en
dc.subject tourists en
dc.subject South Moravian Region en
dc.title Projekt na podporu udržitelnosti tradic a folklóru v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative A Project to Support The Sustainability of Traditions and Folklore in the South Moravian Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis aims to highlight the importance of folklore and folk traditions in the South Moravian Region, as these are rooted very deeply in the region, are transmitted from generation to generation and have become part of everyday life of the region's population. The theoretical part focuses on characteristics of tourism in the South Moravian Region and individual elements of popular culture. The practical part deals with analytical surveys along with an interpretation of respective results. The work depicts the way of blending traditions with modern life and tourism. The main objec-tive is to draft tourism project to promote and preserve the extant manifestations of traditional folk culture.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33902
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hodinářová_2014_dp.pdf 3.620Mb PDF View/Open
hodinářová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
hodinářová_2014_op.doc 131Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account