Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Palacká, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:18Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28338
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zavedením a využitím moderní kalkulační metody Activity Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s. r. o. Teoretická část poskytuje informační základ pro danou tématiku za použití dostupných literárních pramenů. Popisuje tedy tématiku nákladů jako takových přes jejich definici, různá pojetí a členění. Kalkulace, jakožto další okruh teoretické části práce, otevírá problematiku početnictví, alokace nákladů apod. Spolu s rozpočetnictvím jsou tak popsány obecně nedůležitější a také nejvýznamnější nástroje řízení nákladů. Významný podíl teoretické části taktéž zaujímá tématika ABC kalkulace. Tato část obsahuje i návod na praktickou aplikaci pro co nejúčelnější využití v analytické a projektové části předkládané diplomové práce. Analytickou částí je představena sledovaná společnost s ručením omezeným ZPV Rožnov. Po obecné charakteristice podniku následuje analýza systému řízení nákladů, tedy popis využívaných metod v kalkulacích a rozpočetnictví. Základem diplomové práce je její projektová část, věnující se aplikaci metody ABC v daném podniku. Firmě jsou také vyslovena závěrečná doporučení a zhodnocení současného stavu řízení nákladů a navrhovaného projektu.
dc.format 103 s. (139 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náklady cs
dc.subject Systém řízení nákladů cs
dc.subject Kalkulace cs
dc.subject Rozpočetnictví cs
dc.subject Activity Based costing cs
dc.subject Costs en
dc.subject Cost management system en
dc.subject Calculation en
dc.subject Budgeting en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.title Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.
dc.title.alternative Project of ABC Costing Method Utilization in Company ZPV Rožnov, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with an implementation and usage of a modern calculation method, called Activity Based Costing (ABC) in the company ZPV Rožnov, s. r. o. The theoretical part offers an information base for this topic using available literary sources. It describes the topic of costs starting at its definition, various concepts and classifications. Calculations, as another section of the theoretical part, opens a discussion about accountancy, cost allocations and so on. Calculations together with budgeting are defined as they are the two most important and the most frequently used cost management tools. A significant share of the theoretical part holds the main topic of this Diploma Thesis, Activity Based Costing method. This last part also contains instructions for practical applications in order to ulitize these manuals in the analytical and project part. The analytical part analyses the observed company ZPV Rožnov. After the companys general characteristics a cost management analysis follows, thus a description of the currently used calculation and budgeting methods. The core of this thesis is its project part, showing an application of the ABC system in the examined company. There are also final recommendations and evaluations made based on the cost managements current state analysis and the proposed project results.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33931
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
palacká_2014_dp.pdf 6.865Mb PDF View/Open
palacká_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
palacká_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account