Projekt marketingového plánu ZOO a zámek Zlín-Lešná p.o. pro rok 201

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu ZOO a zámek Zlín-Lešná p.o. pro rok 201

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Bartoš, Filip
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:20Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:20Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28343
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření marketingového plánu zoologické zahrady Zlín-Lešná pro rok 2014. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky z oblasti marketingu cestovního ruchu, marketingového plánování, tvorby marketingového plánu, rolí zoologických zahrad ve společnosti a také analytických metod použitých v práci. Praktická část se zaměřuje na popis a historii zoologické zahrady Zlín-Lešná. Na její současnou ekonomickou situaci, rozbor stávajícího marketingového mixu a další analýzy potřebné pro sestavení marketingového plánu. Součástí praktické části je i projektová část, která se zaměřuje na splnění stanovených marketingových cílů a sestavení projektu. Zde jsou také vyčísleny náklady a posouzena možná rizika, spojená s uvedením projektu do praxe.
dc.format 98 s. (139 151 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject zoologická zahrada cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject tourism en
dc.subject zoological garden en
dc.title Projekt marketingového plánu ZOO a zámek Zlín-Lešná p.o. pro rok 201
dc.title.alternative Project of Marketing Plan for ZOO and Chateau Zlín-Lešná, Semi-Budgetary Organization, for Year 2014
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bujáčková, Romana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create a marketing plan of zoo Zlín-Lešná for the year 2014. Thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the theoretical knowledge in the field of tourism marketing, marketing planning, marketing plan, the role of zoos in society and analytical methods used in the work. The practical part focuses on the description and history of the zoo Zlín-Lešná. On the current economic situ-ation, analysis of current marketing mix and other analyzes needed to develop a marketing plan. Project is also part of the practical part, which focuses on meeting the defined mar-keting objectives and build the project. There are also quantified assessment of the poten-tial costs and risks associated with putting the project into practice.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33939
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bartoš_2014_dp.pdf 1.605Mb PDF View/Open
bartoš_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
bartoš_2014_op.pdf 50.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account