Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jahoda, Martin
dc.contributor.author Buzrla, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:20Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:20Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28345
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu inovace reklamačního systému ve společnosti XYZ spol. s r. o. V teoretické části práce nejprve definuji pojmy " podnikatel " a " spotřebitel " a jejich vzájemnou konfrontaci při uzavírání smluv. Dále se zaměřuji na samotný právní vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem, konkrétně na oblast uzavírání kupní smlouvy a z toho plynoucí práva a povinnosti, které subjektům takovýchto právních vztahů vznikají. Na uvedenou část dále navazuji klíčovým úsekem této práce řešícím reklamace. V závěrečné části se poté zaobírám úvodem do kvality a především statistickými nástroji sloužícími k zajištění kvality. V praktické části nejprve vybranou společnost charakterizuji, následně pak analyzuji současný stav reklamací, i celého reklamačního systému, který tvoří základ pro vytvoření inovace v projektové části. V poslední části projekt inovace časově i nákladově vyhodnocuji a identifikuji rizika, která mohou při zavedení projektu nastat.
dc.format 107 s. (156 224 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklamace cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject prodávající cs
dc.subject dobropis cs
dc.subject statistické nástroje k zajištění kvality cs
dc.subject complaint en
dc.subject consumer en
dc.subject sales - person en
dc.subject credit note en
dc.subject statistic tools to ensure quality en
dc.title Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Complaint System Innovation in the Company XYZ, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slinták, Karel
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma thesis is the creation of the innovation project for the complaint service in XYZ, limited liability company. In the first theoretic part of my thesis important terms as: businessman and consumer are explained and their mutual confrontation during the contract making is shown. Then I focused on the law relation itself. The relation between the customer and the businessman is meant here. One of the main tasks has become the area of purchase contract creation, rights and duties resulting from the contract. The key part of my thesis is focused on dealing with the complaints. There is quality introduction and the statistic tools that can be used to ensure quality, introduced in the final part. The chosen company is characterized in the practical part and the contemporary complaint status has been analyzed together with the whole complaint system that makes the basis for creating the innovation in the project part. In the final part of the thesis the project has been evaluated from the time and the costs views and the risks that can occur have been identified.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33941
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
buzrla_2014_dp.pdf 4.364Mb PDF View/Open
buzrla_2014_vp.pdf 67.77Kb PDF View/Open
buzrla_2014_op.pdf 36.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account