Projekt strategického rozvoje společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategického rozvoje společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Čamajová, Júlia
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28346
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na strategický rozvoj spoločnosti XY, spol. s. r. o. V teoretickej časti sú spracované poznatky od zahraničných či domácich autorov z tejto problematiky a tiež problematiky riadenia projektov. Ďalšia časť práce sa zaoberá predstavením spoločnosti XY, spol. s. r. o. Taktiež sú v tejto časti spracované podrobné strategické analýzy. Posledná časť práce je zameraná na oblasť ľudských zdrojov, ako na jednu z oblastí strategického rozvoja spoločnosti. V závere práce sú popísané prínosy z implementácie daného projektu
dc.format 101 s., 8 s. príloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stratégia cs
dc.subject strategický rozvoj cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject harmonogram projektu cs
dc.subject rizika cs
dc.subject finančná náročnosť projektu cs
dc.subject strategy en
dc.subject strategic development en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject schedule of the project en
dc.subject costs of the project en
dc.title Projekt strategického rozvoje společnosti XY, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Strategic Development of Company XY, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Langerová, Anna
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on strategic development of company XY, spol. s. r. o. In theoretical part of the thesis are processed knowledge from foreign and domestic authors from the area of strategic development and also area of managing projects. The second part of the work is focused on introduction of the company XY, spol. s. r. o. In this part are also completed strategic analyses. The last part is oriented on area of human resources, as the one of areas of strategic development of company. In the conclusion are described benefits of the implementation of the project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33942
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
čamajová_2014_dp.pdf 3.198Mb PDF View/Open
čamajová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
čamajová_2014_op.pdf 37.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account