Projekt zvýšení návštěvnosti Karlovského gastrofestivalu 2014 zapojením zemí Visegrádské skupiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení návštěvnosti Karlovského gastrofestivalu 2014 zapojením zemí Visegrádské skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Málková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28355
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zvýšení návštěvnosti Karlovského gastrofestivalu 2014 zapojením zemí Visegrádské skupiny. Obsahem teoretické části je literární rešerše z oblasti cestovního ruchu, festivalové turistiky, gastronomické turistiky a Visegrádské skupiny. Poté jsou vymezeny jednotlivé analytické metody použité v práci. Následuje analytická část, jež se zabývá analýzou předchozích ročníků Karlovského gastrofestivalu a SWOT analýzou. Výstupy provedených analýz slouží jako podklady pro projekt. V projektové části je zpracován programový a organizační koncept Karlovského gastrofestivalu 2014, jenž je závěrem podroben ekonomické a rizikové analýze.
dc.format 116 s. (182 386 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject festivalová turistika cs
dc.subject gastronomická turistika cs
dc.subject Visegrádská skupina cs
dc.subject Karlovský gastrofestival cs
dc.subject tourism en
dc.subject festival tourism en
dc.subject gastronomic tourism en
dc.subject the Visegrad Group en
dc.subject the Karlovsky gastrofestival en
dc.title Projekt zvýšení návštěvnosti Karlovského gastrofestivalu 2014 zapojením zemí Visegrádské skupiny
dc.title.alternative Project of Increasing Attendance to the Karlovsky Gastrofestival 2014 Involving Countries of the Visegrad Group
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vala, Michal
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on increasing attendance to the Karlovsky Gastrofestival 2014 involving countries of the Visegrad Group. The theoretical part includes a literature search of tourism, festival tourism, gastronomic tourism and the Visegrad Group. Once defined the individual analytical methods are applied in the diploma thesis. Following is the analytical part which deals with the analysis of previous years of Karlovsky gastrofestival and SWOT analysis. Results of the analyzes serve as the basis for the project. The project produced a programmatic and organizational concept of the Karlovsky gastrofestival 2014. The conclusion evalvated by an economic and risk analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33952
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
málková_2014_dp.pdf 4.086Mb PDF View/Open
málková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
málková_2014_op.pdf 45.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account