Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Mičková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28357
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class. Práce je rozvržena na tři části, z nichž jedna je teoretická a dvě praktické. Teoretická část se zabývá cestovním ruchem a hotelovými službami, které jsou tvořeny ubytovacími službami, stravovacími službami a současnými trendy v hotelnictví. Ve druhé části jsou provedeny analýzy. Jedná se o geografickou analýzu, analýzu potencionální konkurence, PESTE analýzu a SWOT analýzu současného stavu hotelu. Poslední část diplomové práce je tvořena zpracováním projektu rekonstrukce hotelu. Jeho součástí je zajištění lidských zdrojů, technické a technologické vybavení, dopady na životní prostředí, zajištění finančních zdrojů, zdroje financování hotelového provozu, marketingový plán, finanční plán a analýza a řízení rizik.
dc.format 111 s. (170396 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject kategorizace cs
dc.subject stravovací služby cs
dc.subject SPA hotel cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject Tourism en
dc.subject classification en
dc.subject categorization en
dc.subject food services en
dc.subject SPA hotel en
dc.subject outsourcing en
dc.title Projekt rekonstrukce hotelu XY na hotel kategorie First Class
dc.title.alternative Reconstruction Project of a Hotel XY at the Hotel First Class
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vala, Michal
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the project focused on reconstruction of a hotel XY at the hotel First Class. The thesis is divided into three parts, one of them is theoretical and two practical. The theoretical part deals with tourism and hotel services, which are formed by accommodation services, food services and current trends in the hotel industry. In the second part the analysis are performed. It is a geographic analysis, analysis of potential competitors, PEST analysis and SWOT analysis of the current state of the hotel. The last part of the thesis deals with creating the project of the hotel reconstruction. It includes the provision of human resources, technical and technological equipment, environmental impacts, ensuring financial resources, sources of financing hotel operations, marketing plan, financial planning and analysis and risk management.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33955
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mičková_2014_dp.pdf 3.154Mb PDF View/Open
mičková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
mičková_2014_op.pdf 35.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account