Projekt řízení nákladů ve společnosti SEPIO spol. s r.o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení nákladů ve společnosti SEPIO spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Mikelová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:25Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:25Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28358
dc.description.abstract Cílem diplomová práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti SEPIO spol. s r.o. je na základě provedených analýz vytvořit návrh kalkulačního systému ve společnosti SEPIO spol. s r.o. Práce je koncipována do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše vybraných zdrojů zabývajících se problematikou řízení nákladů. Praktická část diplomové práce je rozdělena na analytickou a projektovou část. Analytická část obsahuje základní informace o společnosti, analýzu nákladů a analýzu současného systému řízení nákladů ve společnosti. Stěžejní částí práce je část projektová, která obsahuje návrh kalkulačního systému. Součástí projektové části je i zhodnocení projektu z hlediska času, nákladů, přínosů a rizik.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject řízení nákladů cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject costs en
dc.subject costs calculations en
dc.subject cost analysis en
dc.subject cost management en
dc.subject costing system en
dc.title Projekt řízení nákladů ve společnosti SEPIO spol. s r.o
dc.title.alternative Project of Cost Management in Company SEPIO s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis Project of Cost Management in Company SEPIO spol. s r.o. is to create a proposal of costing system in this company on the basis of performed analyzes. The work is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part is treated as a literature search of chosen sources dealing with cost management. The practical part of the thesis consists of an analytical part and a project part. The analytical part contains basic information about the company, cost analysis and analysis of the current system of cost management in the company. The main section is the part of the project which includes a proposal of costing system. The evaluation of the project in terms of time, costs, benefits and risks is also a part of the project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33956
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mikelová_2014_dp.pdf 4.275Mb PDF View/Open
mikelová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
mikelová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account