Návrh projektu regionální slevové karty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu regionální slevové karty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Plšková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:26Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28361
dc.description.abstract Diplomová práce prezentuje návrh projektu vytvoření regionální slevové karty. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou na vymezení základních pojmů z oblasti cestovního ruchu, destinačního managementu a zabývá se popisem jednotlivých analytických metod využitých v práci. Součástí analytické části je analýza současných slevových karet, analýza domácího cestov-ního ruchu a SWOT analýza. Projektová část diplomové práce se zabývá vytvořením návr-hu regionální slevové karty, včetně doporučení vhodného komunikačního plánu. Výstupní projekt je posléze podroben ekonomické a rizikové analýze.
dc.format 130 s. (237 460 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject destinační management cs
dc.subject turistická slevová karta cs
dc.subject Resort Luhačovice cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject tourism en
dc.subject destination management en
dc.subject tourist discount card en
dc.subject Resort Luhačovice en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Návrh projektu regionální slevové karty
dc.title.alternative Project Proposal Regional Discount Card
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Blažková, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis presents a draft of project to create region discount card. It is separated into theoretical, analytical and project part. Theoretical part consists of literal research aimed to explanation of basic terms related to the tourism, destination management and deals with description of used analytical methods. Analytical part deals with analysis of present dis-count cards, analysis of domestic tourism and SWOT analysis. In project part of the thesis is made a draft of region discount card, including suitable communication plan. Outgoing project is then subjected to the economical and risk analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33960
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
plšková_2014_dp.pdf 3.579Mb PDF View/Open
plšková_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
plšková_2014_op.pdf 51.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account