Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory"

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Ulrich, Josef
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:28Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:28Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28366
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout projekt k založení netradičního pobytového zařízení pro seniory. V úvodní části jsou zpracovány teoretické podklady pro vypracování podnikatelského plánu. V praktické části diplomové práce je provedena analýza okolí pomocí PEST a Porterovy analýzy. Stěžejní částí práce je vypracování konkrétního podnikatelského plánu k založení nového subjektu, vycházející z předchozích analýz. V závěru práce autor vyhodnocuje reálnost projektu, jeho efektivnost, rizika, náklady a přínosy.
dc.format 103 s., 2 s. příloh (147 586)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject senior cs
dc.subject executive summary cs
dc.subject business plan en
dc.subject social services en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject senior en
dc.subject executive summary en
dc.title Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory"
dc.title.alternative Project of Establishment of a New Business Entity Named "Untraditional Residential Facility for Elderly People"
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukašíková, Vladislava
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to propose a project to establishment untraditional residential facility for elderly people. The first part focus on the theoretical basis for the elaboration of the business plan. As for the practical part of this diploma thesis, there is elaborated external analysis trough the PEST and Porter's analysis. The crucial section of this diploma thesis focus on concrete business plan to establish a new business entity, based on previous analysis. In conclusion author evaluates the feasibility of the project, its effectiveness, risks, costs and benefits.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33965
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ulrich_2014_dp.pdf 2.113Mb PDF View/Open
ulrich_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
ulrich_2014_op.pdf 115.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account