Projekt implementace modelu Balanced Scorecard ve společnosti UNEX, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace modelu Balanced Scorecard ve společnosti UNEX, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Vlašaná, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:29Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28367
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje jednomu z nejznámějších a nejpropracovanějších přístupů v oblasti výkonnosti podniku, kterým je koncept Balanced Scorecard. Cílem této práce je zpracování projektu implementace metody Balanced Scorecard ve společnosti UNEX, a. s. V rámci teoretické části je provedena literární rešerše a charakterizovány tak nejdůležitější pojmy spojené s problematikou měření výkonnosti podniku a BSC. Další část této práce se bude věnovat analytickým činnostem, které byly provedeny na základě metod popsaných v teoretické části. Na základě teoretických poznatků a praktických zjištění je zpracován návrh implementace konceptu Balanced Scorecard do uvedeného podniku.
dc.format 111 s. (167 392 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkonnost podniku cs
dc.subject Ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject perspektivy BSC cs
dc.subject strategická mapa cs
dc.subject implementace BSC cs
dc.subject Bussines Performance en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Perspectives of BSC en
dc.subject Strategy map en
dc.subject the BSC implementation en
dc.title Projekt implementace modelu Balanced Scorecard ve společnosti UNEX, a.s.
dc.title.alternative Project of Balanced Scorecard Model Implementation in Company UNEX, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rábek, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The master thesis is devoted to one of the most elaborate and bestknown approaches for business performance, which is the concep to Balanced Scorecard. Theaim of this master thesis is the project processing of the Balanced Scorecard Method implementation in the company Unex Ltd.In the theoretical part is accomplished the literature sources summary and characterized as the most important concepts as sociated with them easurement of performance enterprise and BSC. Further section is devoted to analytical activities that have been carried out using the methods described in the theoretical part. On the basis of theoretical knowledge and practical findings, prepared a draft implementation of the koncept of Balanced Scorecard in thecompany.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33967
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vlašaná_2014_dp.pdf 2.880Mb PDF View/Open
vlašaná_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
vlašaná_2014_op.pdf 451.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account