Program rozvoje obce Bílovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Bílovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Polnar, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:28:11Z
dc.date.available 2017-01-05T00:00:11Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2839
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje program rozvoje obce Bílovice. Skládá se ze dvou hlavních částí. Jde o část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá obecnou definicí programu rozvoje obce, právními aspekty a vysvětlením jednotlivých pojmů, které souvisí s programem rozvoje a v práci se objevují. Praktická část je složena ze socioekonomické analýzy obce Bílovice, dále z analýzy SWOT, z katalogů projektů a strategických plánů. Hlavním cílem práce, zejména v praktické části, je charakterizovat obec z hlediska ekonomického a sociálního, vyhodnotit současný stav obce, jednotlivá socioekonomická hlediska zhodnotit a určit, jakým směrem by se měla obec do budoucna vyvíjet, případně jaké priority by obec měla respektovat. cs
dc.format 105 str., 6 str. příloh cs
dc.format.extent 911075 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.01.2017
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development plan of Bilovice municipality en
dc.subject strategic plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject project list en
dc.title Program rozvoje obce Bílovice cs
dc.title.alternative The development plan of Bilovice municipality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the development plan of Bilovice municipality. It consists two main parts. Theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the development plan's general definition, juridical aspects, explanation of terms which are related with the development plan and are included in the document. Practical part comprises of socio-economic analysis of Bilovice municipality, also SWOT analysis, project list and strategic plans. The main objective of this work, particularly in practical part, is to characterize the municipality form the economic and social view, evaluate actual state, evaluate individual socio-economic views and define which direction the municipality should develop in future, possibly which priorities the municipality should respect. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4618
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
polnar_2007_bp.pdfBlocked 889.7Kb PDF View/Open
polnar_2007_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
polnar_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account