Marketing firmy COBRA TRANSPORT

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketing firmy COBRA TRANSPORT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Vrbková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:15:06Z
dc.date.available 2010-07-13T11:15:06Z
dc.date.issued 2006-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/283
dc.description.abstract Cílem této práce je poskytnout teoretický i praktický návod malým firmám, které se špatně orientují v oblasti marketingu. Prvním krokem dosažení tohoto cíle je stanovení sféry marketingu, jež může posloužit k pochopení toho, kým firma je a kam směřuje. Jde o strategický marketing dávající odpovědi na naše otázky. Hlavním bodem práce je marketingový plán vycházející ze situační analýzy. Samotný plán určuje cíle, strategie a povinnosti firmy. cs
dc.format 73 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1990906 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Strategický marketing cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject služba cs
dc.subject Strategic marketing en
dc.subject situational analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject marketing plan en
dc.subject service en
dc.title Marketing firmy COBRA TRANSPORT cs
dc.title.alternative Marketing of firm COBRA TRANSPORT en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this work is provide theoretical and practical instruction for small firms which have disorientation in marketing field. The first step to reach this aim is assessment of marketing sphere that can serve for understanding what the firm is like and where is headed. It is a strategic marketing giving answers on our questions. A centrepiece of the work is the marketing plan coming out of situational analysis. The plan itself determines destinations, strategies and duties of the firm. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2806
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vrbková_2006_dp.pdfBlocked 1.898Mb PDF View/Open
vrbková_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
vrbková_2006_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account