Vliv vnějších faktorů na dekarboxylázovou aktivitu Bifidobacterium animalis subsp. lactis

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv vnějších faktorů na dekarboxylázovou aktivitu Bifidobacterium animalis subsp. lactis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Kalousová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:46Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28410
dc.description.abstract Využívání mikroorganizmů v potravinářství je v současné době velice rozšířené, především díky jejich pozitivnímu ovlivňování senzorické jakosti produktů. Někteří zástupci jsou však zároveň schopni produkovat metabolity, které mohou pro konzumenta představovat určité zdravotní riziko. Předmětem této práce bylo studium současného vlivu několika vnějších faktorů na tvorbu biogenních aminů u vybraného kmene Bifidobacterium animalis subsp. lactis v podmínkách in vitro a v mléce. Sledovanými faktory v umělých podmínkách byly teplota (10 a 37 °C), pH (5, 6 a 7) a koncentrace fermentovatelného sacharidu (0 - 4,8 % (w/v)). V mléce byl sledován vliv teploty, pH a přídavku volných aminokyselin. Stanovení biogenních aminů bylo provedeno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Bakterie vykazovala nejvyšší dekarboxylázovou aktivitu v mléce obohaceném o volné aminokyseliny při pH 5 a 6 a teplotě 37 °C.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject výskyt v potravinách cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject probiotika cs
dc.subject Bifidobacterium cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject occurrence in food en
dc.subject HPLC en
dc.subject Probiotics en
dc.subject Bifidobacterium en
dc.title Vliv vnějších faktorů na dekarboxylázovou aktivitu Bifidobacterium animalis subsp. lactis
dc.title.alternative The Influence of External Factors on the Decarboxylase Activity of Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Purevdorj, Khatantuul
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The use of microorganisms in the food industry is currently very widespread, mainly due to the positive influence of sensory quality products. Some representatives, however, are also able to produce metabolites which may pose a health risk for the consumer. The objective of this work was to study the influences of several environmental factors on the formation of biogenic amines in selected strain of Bifidobacterium animalis subsp. lactis in vitro and in milk. The monitored factors in artificial conditions were temperature (10 and 37 °C), pH (5, 6 and 7) and the concentration of fermentable carbohydrate (0 - 4,8 % (w/v)). In milk, the effects of temperature, pH and the addition of free amino acids were observed. Determination of biogenic amines was performed by high performance liquid chromatography. The bacteria showed the highest decarboxylase activity in milk supplemented with free amino acids at pH 5 and 6 and a temperature of 37 ° C.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34022
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
kalousová_2014_dp.pdf 3.745Mb PDF View/Open
kalousová_2014_vp.doc 74.21Kb Microsoft Word View/Open
kalousová_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account