Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášek, Zdeněk
dc.contributor.author Hloušková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:50Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:50Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28425
dc.description.abstract Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit a porovnat vliv fosforečnanových solí lišících se kyselostí a počtem atomů fosforu v molekule při koncentracích 25 % a 50 % nejvyššího povoleného množství vypočteného jako P2O5 na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku. K dispozici byly soli sodné a draselné. U vzorků kuřecí svaloviny byl zkoumán průběh změn viskoelastického chování během teplotního režimu 5 °C - 70 °C - 5 °C. Nejpevnější gely vznikaly v oblasti pH nad 6,0 při použití fosforečnanů, které ve své struktuře obsahovaly dva nebo tři atomy fosforu. Naopak nejméně pevné gely vznikaly u vzorků, kde se pH blížilo izoelektrickému bodu myosinu (5,3), tedy při pH nižším než 6,0.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject myofibrilární bílkoviny cs
dc.subject fosforečnany cs
dc.subject viskoelastické vlastnosti cs
dc.subject gelovatění cs
dc.subject myofibrillar proteins en
dc.subject phosphates en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject gelation en
dc.title Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování
dc.title.alternative Effect of Phosphate Salts on the Rheological Properties of the Model Chicken Meat Product During Heat Treatment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuchař, Dalibor
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The essential purpose of presented thesis was to determine and compare the effect of phosphate salts differing in acidity and the number of phosphorus atoms in the molecule at concentration of 25 % and 50% of the maximum authorized quantity allowed, which is calculated as content of P2O5, on the rheological properties of model chicken meat product. There were sodium and potassium salts available. The development of changes of the viscoelastic behavior was studied on the samples of chicken muscle during the temperature regime 5 °C - 70 °C - 5 °C. The strongest gels were formed within the pH 6,0 using phosphates containing two or more phosphorus atoms in their structure. Conversely, weaker gels were formed using samples with pH close to the isoelectric point of myosin (5,3) thus at pH lower than 6,0.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34044
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
hloušková_2014_dp.pdf 5.458Mb PDF View/Open
hloušková_2014_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
hloušková_2014_op.doc 100Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account