Projekt zvýšení konkurenceschopnosti penzionu Aroma v Báčskom Petrovci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti penzionu Aroma v Báčskom Petrovci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Balková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:52Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28429
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením projektu pre zvýšenie konkurencie schopnosti penziónu Aroma v Báčskom Petrovci. Teoretická časť opisuje problematiku konkurencie schopnosti, služieb a kvality. Ďalej sú v práci popísané analytické metódy, ktoré sú násled-ne v práci použité. Praktická časť sa v prvom rade zameriava na samotný popis penziónu, rozbory jednotlivých analýz v praxi a osobný rozhovor. Na základe týchto analýz je vytvo-rená a spracovaná projektová časť, ktorá sa venuje samotnému projektovému riešeniu. Na záver je projekt podrobený nákladovej, rizikovej a časovej analýze.
dc.format 107 s. (169 225)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurencie schopnosť cs
dc.subject konkurenčná výhoda cs
dc.subject služby cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject services en
dc.subject quality en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti penzionu Aroma v Báčskom Petrovci
dc.title.alternative The Proposal of Increasing Competitiveness of the Guest-house Aroma in Bacsky Petrovec
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chalmovský, Peter
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with creating a project to increase the competitiveness of the guest-house Aroma in Báčsky Petrovec. The theoretical part describes the competitiveness, services and quality issues. There are also described analytical methods which are then used in this diploma thesis. The practical part is primarily focused on the description of the guest-house itself, parsing individual analysis in practice and personal interview. Based on these analyses the project part is created and processed. The project part is dedicated to specific project solution. At the end the project is subdued to cost, risk and time analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 34051
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
balková_2014_dp.pdf 2.843Mb PDF View/Open
balková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
balková_2014_op.pdf 56.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account