Dávkování homogenizovaných odpadů do spalovací pece

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dávkování homogenizovaných odpadů do spalovací pece

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, František
dc.contributor.author Esteřák, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:58Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:58Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28449
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vyřešit dávkování homogenizovaného odpadu do spalovací pece. Úvodní část je věnována popisu Spalovny průmyslových odpadů a nakládání s odpadem od jeho uložení, až po jeho spálení. V teoretické části jsou uvedeny možnosti míchacích a dávkovacích strojů, zatím co praktická část se věnuje analýze stávající technologie. Na základě této analýzy je navržena technologie nová, která umožňuje míchání a dávkování odpadu bez přimíchání sorbentního materiálu při zvýšené produktivitě práce.
dc.format 66 s. (55 604 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpad cs
dc.subject dávkování cs
dc.subject homogenizační míchačka cs
dc.subject dávkovací šnek cs
dc.subject spalování cs
dc.subject waste en
dc.subject dosage en
dc.subject homogenizing mixer en
dc.subject dosing auger en
dc.subject incineration en
dc.title Dávkování homogenizovaných odpadů do spalovací pece
dc.title.alternative Dosage of Homogenized Waste in the Furnace
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Holík, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The goalf of this bachelor´s thesis is to resolve the dosing of homogenized waste into an incinerator. The initial part of the these sis dedicated to the description of an industrial waste incinerator and the handling of waste starting from its storage to its incineration. The teorecital part of the theses lists mixing and dosing equipment options while the practical part is dedicated to the analysis of current technology. Based on the analysis a supplementary technology is proposed, which allows for the mixing and dosing of waste without the addition of sorbent material while increasing labor productivity.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34087
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
esteřák_2014_dp.pdf 3.954Mb PDF View/Open
esteřák_2014_vp.pdf 111.2Kb PDF View/Open
esteřák_2014_op.pdf 177.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account