Inovace kompozitních solárních panelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inovace kompozitních solárních panelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Bečička, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:00Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28455
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vylepšit kompozitní fotovoltaické panely z hlediska mechanic-kých vlastností a trvanlivosti. V úvodní části se věnuji problematice alternativních zdrojů energie. V teoretické části jsem uvedl možnosti nahrazení klasickými zdroji energie, jako je atomová, tepelná, energií geotermální, větrnou, vodní, biomasa a dopodrobna se zabývající sluneční energií. Praktická část se věnuje analýze klasických fotovoltaickými panely a jejich následnou inovativní změnou. Na základě této analýzy jsou navrženy vylepšené fotovol-taické panely z hlediska lepších mechanických vlastností, trvanlivosti a montáže.
dc.format 62 s ( 60 565 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozitní fotovoltaický panel cs
dc.subject mechanický cs
dc.subject trvanlivost cs
dc.subject alternativní cs
dc.subject composite photovoltaic panel en
dc.subject mechanical en
dc.subject durability en
dc.subject alternative en
dc.title Inovace kompozitních solárních panelů
dc.title.alternative Innovation of Composite Solar Panels
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rokyta, Luboš
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Aim of this work is to improve the composite photovoltaic panels in terms of mechanical properties and durability. In the introduction I aim on the issue of alternative energy sources. I mentioned the possibility of replacing conventional energy sources such as nucle-ar, thermal, geothermal, wind, hydro and biomass in the theoretical part. I focus specially on solar energy. The practical part is devoted to the analysis of common photovoltaic panel and their subsequent innovativation. Based on this analysis, photovoltaic panels will be designed to be better in terms of improved mechanical properties, durability and assembly.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34095
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
bečička_2014_dp.pdf 5.425Mb PDF View/Open
bečička_2014_vp.pdf 142.1Kb PDF View/Open
bečička_2014_op.pdf 198.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account