Nejvyšší kontrolní úřad a jeho činnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nejvyšší kontrolní úřad a jeho činnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filip, Jan
dc.contributor.author Nezhybová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:30:05Z
dc.date.available 2010-07-14T16:30:05Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2845
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je shrnout postavení, organizaci a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na základě rozboru právní úpravy kontroly veřejné správy a zejména příslušného ustanovení Ústavy České republiky a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Práce se nesoustředí jen na teoretickou stránku, ale zabývá se i analýzou jedné z provedených kontrolních akcí, čímž poskytuje nejen čistě právní, ale i praktický pohled na činnost Nejvyššího kontrolního úřadu. cs
dc.format 54,57 cs
dc.format.extent 754548 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nejvyšší kontrolní úřad cs
dc.subject Ústava cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject činnost cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject Supreme Control Office en
dc.subject Constitution en
dc.subject audit en
dc.subject activity en
dc.subject management of property en
dc.title Nejvyšší kontrolní úřad a jeho činnost cs
dc.title.alternative Supreme Control Office and his activity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of this work is sum up the position, organization and activities of the Supreme Kontrol Office, namely on the basis of analyse legal regulations of the public administration and relevant article of the Czech Republic Contstitution and rule of the Supreme Control Office. Work is not only concentrate on the theory, but consider also of analyse one of the performed actions, whereby provide not only law, but also practical sight on the activities of the Supreme Control Office. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4616
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
nezhybová_2007_bp.pdf 736.8Kb PDF View/Open
nezhybová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
nezhybová_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account