Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu galanterní spony

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu galanterní spony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Holub, Vojtěch
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:11Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28479
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro zadaný plastový výrobek, kterým je galanterní plastová spona. V teoretické části je popsána problematika technologie vstřikování, zpracovávaných materiálu a především konstrukce vstřikovacích forem. Praktická část se zabývá návrhem konkrétního konstrukčního řešení výrobku a vstřikovací formy, včetně výkresové dokumentace. Konstrukce výrobku a formy byla provedena v programu CATIA V5R18 s využitím normálií od firmy HASCO.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikování cs
dc.subject polymer cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject injection molding technology en
dc.subject polymer en
dc.subject injection mold en
dc.subject design en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu galanterní spony
dc.title.alternative Design of Injection Mold for Haberdashery Buckle Production
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with design of injection mold for specified plastic part which is haberdashery plastic buckle. Problems of injection molding technology, processed materials and injection mold design are described in the theoretical part. The practical part deals with design of specific part and injection mold for its production, including drawings. Part and mold design was made in application CATIA V5R18 and the standard parts from company HASCO were used during the mold design.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34124
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-13


Files in this item

Files Size Format View
holub_2014_dp.pdf 5.274Mb PDF View/Open
holub_2014_vp.pdf 155.8Kb PDF View/Open
holub_2014_op.pdf 174.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account