Využití reverzního inženýrství ve strojírenské technologii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití reverzního inženýrství ve strojírenské technologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Havel, Zbyněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:15Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:15Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28490
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo, pomocí procesu Reverzního inženýrství (zkratka RE), vytvořit zpětnou analýzu dané součásti, v tomhle případě (kolejničky pro vláčky). Při práci bylo použito moderních technologií k zhotovení požadované součásti, pomocí 3D skeneru, přístroje Atos II Triple scan a také softwarové technologie CAD/CAM/CAE a softwaru GOM Inspect Professional od firmy MCAE systems, která v průmyslu aplikuje nejmodernější 3D digitální technologii. Kde docházelo od počáteční digitalizace součásti (kolejničky) v podobě digitálního 3D modelu až po jeho kompletní zhotovení a výrobu. Nejprve je tvořena technická dokumentace z již už vytvořené součásti. Postup je otočen, vůči klasické výrobě. Z technické dokumentace je potom vytvořen postup pro výrobu a CNC kód. Reverzní inženýrství má velký potenciál! Díky RE jsme schopni zpětně zpracovat jakýkoliv objekt nebo softwarovou dokumentaci.
dc.format 69 s. (45 634 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reverzní inženýrství cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject 3D scan cs
dc.subject zpětná analýza cs
dc.subject Reverse Engineering en
dc.subject digitalization en
dc.subject 3D scan en
dc.subject Reverse analysis en
dc.title Využití reverzního inženýrství ve strojírenské technologii
dc.title.alternative The use of Reverse Engineering in Mechanical Engineering Technology
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řezníček, Martin
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis was with the help of the reverse engineering process (abbreviation RE) create a back analysis of the particular component in this case rails for the little trains. The modern technologies as a 3D scanner, device Atos II Triple scan and software technology CAD / CAM / CAE and software GOM Inspect Professional by MCAE systems, that applies the latest digital 3D technology, has been used for to manufacture required components. This has been used form the initial digitalization of the 3D component (rail) to the complete fabrication and manufacturing. First the technical documentation is made up based on already manufactured component. The procedure is reversed comparing to the conventional production. The production process and the CNC code are then created from the technical documentation. Reverse engineering has great potential! Thanks to RE we are able to re-process any object or software documentation.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34136
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
havel_2014_dp.pdf 5.203Mb PDF View/Open
havel_2014_vp.pdf 176.9Kb PDF View/Open
havel_2014_op.pdf 208.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account