Výzkum polymerních kompozitů vyztužených přírodními vlákny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum polymerních kompozitů vyztužených přírodními vlákny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Rokos, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:18Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28499
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na výzkum polymerních kompozitů vyztužených přírodními vlákny, konkrétně jutovou tkaninou. V teoretické části práce je udělán úvod do kompozitních materiálů a popsány typy výztužných materiálů se zaměřením právě na přírodní vlákna. Dále jsou taktéž popsány technologie výroby. Experimentální část práce se zabývá výrobou kompozitu vyztuženého jutovou tkaninou. Pro jeho výrobu jsou použity dvě odlišné technologie, konkrétně ruční laminace a vakuová infuze. Vyrobené lamináty jsou mechanicky otestovány v tříbodovém ohybu a při rázové zkoušce. V závěru bakalářské práce jsou hodnoceny naměřené data.
dc.format 86 s. (71 328 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kompozit cs
dc.subject laminát cs
dc.subject juta cs
dc.subject ruční laminace cs
dc.subject vakuová infuze cs
dc.subject ohybové vlastnosti cs
dc.subject rázová houževnatost cs
dc.subject Composite en
dc.subject Laminate en
dc.subject Jute en
dc.subject Hand lay-up en
dc.subject Vacuum infusion en
dc.subject Flexural properties en
dc.subject Impact toughness en
dc.title Výzkum polymerních kompozitů vyztužených přírodními vlákny
dc.title.alternative Research of Polymer Composites Reinforced with Natural Fibers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rusnáková, Soňa
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the research of polymer composites reinforced with natural fibers, namely with jute fabric. Theoretical part of this thesis contains of introduction to composite materials and describes the types of reinforcing materials focusing on natural fibers. Furthermore production technologies are also described. The experimental part deals with the production of composites reinforced with jute fabric. Two different technologies are used for production, namely hand lay-up and vacuum infusion. Produced laminates are mechanically tested in three-point bending test and at impact test. The end of the thesis contains evalution and discussion of measured data.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34147
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
rokos_2014_dp.pdf 7.342Mb PDF View/Open
rokos_2014_vp.pdf 177.9Kb PDF View/Open
rokos_2014_op.pdf 145.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account