Projekt strategie rozvoje města Olomouce v oblasti bydlení a bytové politiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje města Olomouce v oblasti bydlení a bytové politiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Srovnal, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:31:33Z
dc.date.available 2010-07-14T16:31:33Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2851
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje města Olomouce v oblasti bydlení a bytové politiky. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je bydlení, poptávka a nabídka po bydlení, marketing. Dále jsou zde uvedeny údaje týkající se domovního a bytového fondu ČR. Je zde popsána Koncepce rozvoje bydlení a způsoby financování bydlení. V praktické části je provedena analýza současného stavu města Olomouce v oblasti bydlení a bytové politiky. V návaznosti na praktickou část je navržena strategie rozvoje města v oblasti bydlení a bytové politiky. Následně je vypracován projekt týkající se nové bytové výstavby, který vychází z navržené strategie a v poslední části jsou zhodnocena možná rizika projektu. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 1024501 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject byt cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject flat en
dc.subject habitation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy en
dc.subject project en
dc.title Projekt strategie rozvoje města Olomouce v oblasti bydlení a bytové politiky cs
dc.title.alternative The project of the strategy of the development of the town of Olomouc in the field of habitation and the housing politics en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with the strategy of the development of the town of Olomouc in the field of habitation and the housing politics. The theoretical part explains terms such as habitation, offer and demand for habitation, marketing. I included data about house and housing fund in the Czech Republic. There is described the proposal of the development in habitation and ways how to finance habita-tion. The practical part analyzes the current state of the town of Olomouc in the field of habita-tion and the housing politics. The practical part is followed by the proposal of the strategy of the development of the town of Olomouc in the field of habitation and the housing politics. Then the new housing construction project based on this strategy is worked out and in the last part all the possible risks of project are evaluated. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6544
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
srovnal_2007_dp.pdf 1000.Kb PDF View/Open
srovnal_2007_vp.doc 842Kb Microsoft Word View/Open
srovnal_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account