Vliv vlhkosti prostředí na vlastnosti sýrů holandského typu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vlhkosti prostředí na vlastnosti sýrů holandského typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pachlová, Vendula
dc.contributor.author Herberová, Věra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:37Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28553
dc.description.abstract Tato diplomová práce porovnává vlastnosti sýrů holandského typu při různých relativních vlhkostech během zrání. Byl založen zrací pokus modelových bloků sýrů, které zrály pod nátěrovým obalem a smrštitelnou fólií při různých relativních vlhkostech. U vzorků sýrů byly sledovány úbytky hmotnosti od původní hmotnosti a byla stanovena základní chemická analýza (vlhkost, pH), obsah volných aminokyselin, obsah biogenních aminů a texturní profilová analýza v závislosti na počtu vrstev polymerního nátěru. Z výsledku experimentu vyplynulo, že různé relativní vlhkosti a použitý obalový materiál mají výrazný vliv na průběh změn během zrání sýrů.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obalové materiály sýrů cs
dc.subject sýry holandského typu cs
dc.subject vlhkost cs
dc.subject zrání cs
dc.subject packaging materials of cheese en
dc.subject Dutch-type cheese en
dc.subject humidity en
dc.subject ripen en
dc.title Vliv vlhkosti prostředí na vlastnosti sýrů holandského typu
dc.title.alternative The Effect of Humidity on the Dutch-type Cheese Properties
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bubelová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis compares the properties of Dutch-type cheese at different relative humidities during ripening. It was founded a ripening attempt of model blocks of cheese that ripened under the coating cover and shrink film at different relative humidities. At the samples of cheese, there were monitored weight losses from the initial weight and it was determined basic chemical analysis (humidity, pH), free amino acids content, biogenic amines content and texture profile analysis depending on the number of layers of polymer coating. The results of the experiment showed that different relative humidities and used model material have significant influence on the course of changes during ripening the samples of cheese.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34209
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
herberová_2014_dp.pdf 2.812Mb PDF View/Open
herberová_2014_vp.pdf 162.9Kb PDF View/Open
herberová_2014_op.doc 99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account