Možnosti rozvoje města Prostějov v podnikatelské oblasti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti rozvoje města Prostějov v podnikatelské oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Štaffová, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:33:26Z
dc.date.available 2010-07-14T16:33:26Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2856
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je vymezení socioekonomických a územních předpokladů, možností a rizik budoucího rozvoje města Prostějov v podnikatelské oblasti. V teoretické části jsou uvedeny charakteristiky strategického, socioekonomického a územního plánování rozvoje na úrovni měst v ČR. V praktické části je zpracována analýza podmínek dosavadního vývoje a SWOT analýza definující problémové oblasti podnikatelského rozvoje. Následně jsou navrženy směry a další návrhy řešení pro dosažení ekonomického rozvoje města a katalog projektů. cs
dc.format 79 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2361832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject město cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject strategie cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject cíl cs
dc.subject opatření cs
dc.subject investor cs
dc.subject průmyslová zóna cs
dc.subject city en
dc.subject development en
dc.subject strategy en
dc.subject business activities en
dc.subject unemployment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject goal en
dc.subject procuration en
dc.subject investor en
dc.subject industrial zone en
dc.title Možnosti rozvoje města Prostějov v podnikatelské oblasti cs
dc.title.alternative Possibilities of town development Prostejov in entrepreneurial areas en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor's thesis is to specify the socioeconomic and territorial possibilities, potentialities and the diversification of incoming development of the town of Prostějov in the entrepreneurial sector. I prezent characteristics of the strategic, socioeconomic and territorial planning at the level of the town of Czech Republic in the theoretic part of my work. In the practical part of my work there are worked up conditions analysis of actual development and SWOT analysis which defined problem areas of development. Consequently there are proposed development tendencies and the next suggestions for achieving economic town development and catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4650
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štaffová_2007_bp.pdfBlocked 2.252Mb PDF View/Open
štaffová_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
štaffová_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account