Hodnocení vlivu kmitání technologické soustavy na jakost dílů plastikářských forem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení vlivu kmitání technologické soustavy na jakost dílů plastikářských forem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Pěchovič, Radomír
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:44Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:44Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28573
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vlivem kmitání technologické soustavy na jakost dílů plas-tikářských forem. Měření vlivu kmitání se provádělo na horizontální rovinné brusce BRH 20.03F. Při brou-šení vzorků se měnily rychlosti posuvu a hloubka úběru materiálu a kmitání se zaznamená-valo přístrojem Balantron. Po změření amplitudy kmitání následovalo zhodnocení jakosti povrchu.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita povrchu cs
dc.subject jakost cs
dc.subject technologická soustava cs
dc.subject broušení cs
dc.subject kmitání cs
dc.subject surface quality en
dc.subject quality en
dc.subject technological system en
dc.subject grinding en
dc.subject oscillating en
dc.title Hodnocení vlivu kmitání technologické soustavy na jakost dílů plastikářských forem
dc.title.alternative Evaluation of Vibration Effect of Technological System on Quality of Mould-Made Plastic Parts
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krátký, Petr
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with an impact of the technological system oscillation on the quality of moulded plastic parts. The oscillating impact was measured when the material was processed with horizontal sur-face grinder BRH 20.03F. When grinding the etalons, we were changing the rate of feed and the depth of reduction and the oscillating was recorded by equipment Balantron. After the amplitude of oscillation was measured, the surface quality was evaluated.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34236
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
pěchovič_2014_dp.pdf 1.575Mb PDF View/Open
pěchovič_2014_vp.pdf 113.4Kb PDF View/Open
pěchovič_2014_op.pdf 63.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account