Optimalizácia činnosti servisného pracoviska pre realizáciu opráv TV prijímačov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizácia činnosti servisného pracoviska pre realizáciu opráv TV prijímačov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Letko, Ivan
dc.contributor.author Kraváriková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28579
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu servisného strediska. V prvej časti práce je rozbor teoretických poznatkov z oblasti manažérstva kvality. V druhej časti sa analyzuje súčasný stav zabezpečenia opráv TV prijímačov, chybovosť a identifikujú sa nedostatky. V záverečnej časti je odporučenie k optimalizácií, ktoré bude smerovať k zvýšenej efektivite a k zlepšeniu činnosti servisného strediska.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject systém manažérstva kvality cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zlepšovanie cs
dc.subject optimalizácia cs
dc.subject výrobný proces cs
dc.subject quality management system en
dc.subject analysis en
dc.subject improvement en
dc.subject optimization en
dc.subject manufacturing process en
dc.title Optimalizácia činnosti servisného pracoviska pre realizáciu opráv TV prijímačov
dc.title.alternative Optimization of Activities of Service Workplace for the Repairing TV Sets
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrdina, Josef
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the current state of the service center. The first part is the analysis of theoretical knowledge in the field of quality management. The second part analyzes the current state of repair TVs, faults and identify gaps. The final part is the advice to optimize, which will lead to increased efficiency and improving of service center activities.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34245
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
kraváriková_2014_dp.pdf 1.671Mb PDF View/Open
kraváriková_2014_vp.pdf 178.3Kb PDF View/Open
kraváriková_2014_op.pdf 113.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account