Bioaktivní látky čajů z Jižní Ameriky a čajů z jiných netradičních zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bioaktivní látky čajů z Jižní Ameriky a čajů z jiných netradičních zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Mucha, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28581
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením bioaktivních látek v čajích z Jižní Ameriky a čajů z jiných netradičních zdrojů, konkrétně byly zkoumány tyto bylinné čaje: Cesmína para-guayská, Wira Wira, Muňa Muňa, Lapacho, Catuaba, Vilcacora, Myrtovník citronový, Vousatka citronová, Ostropestřec mariánský. V teoretické části diplomové práce je uvede-no obecné chemické složení bylinných čajů a blíže jsou popsány zkoumané druhy vzorků, jejich botanická charakteristika, chemické složení, použití a zdravotní účinky. Dále je spe-cifikována antioxidační aktivita, polyfenolické látky a flavonoidy. V praktické části jsou vyhodnoceny údaje o antioxidační aktivitě, celkových polyfenolech a flavonoidech získané laboratorní analýzou. Tyto výsledky jsou zpracovány do přehledných grafů a tabulek a porovnány s výsledky uvedenými v odborné literatuře.
dc.format 93 s. (141 429)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bylinné čaje cs
dc.subject zdravotní účinky cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject flavonoidy cs
dc.subject herbal teas en
dc.subject health effects en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject polyphenols en
dc.subject flavonoids en
dc.title Bioaktivní látky čajů z Jižní Ameriky a čajů z jiných netradičních zdrojů
dc.title.alternative Bioactive Substances of Tea from South America and Tea from Diverse Nontraditional Sources
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated Master's thesis deals with the determination of bioactive substance in teas in South Ameri-ca and teas produced from non-traditional sources, especially were studied these herbal teas: Yerba mate, Wira Wira, Muna Muna, Lapacho, Catuaba, Vilcacora, Myrtle lemon, Lemon grass, Milk thistle. In the theoretical part of the thesis is indicated a chemical composition of herbal tea and closer are described types of samples, their botanical charac-teristics, chemical composition, use and health effects. Furthermore, is specified antioxi-dant activity, Polyphenolic compounds and flavonoids. In the practical part are evaluated data of the antioxidant activity, total Polyphenols and flavonoids obtained by laboratory analysis. The-se results are processed in clear charts and graphs and compared with the results given in the literature.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34247
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
mucha_2014_dp.pdf 1.289Mb PDF View/Open
mucha_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
mucha_2014_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account