Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocman, Karel
dc.contributor.author Pinkava, Richard
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:47Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28582
dc.description.abstract Tato diplomová práce shrnuje možnosti použití HSC technologie v oblasti obrábění. Po úvodní části byly uvedeny teoretické aspekty konvenčního a vysokorychlostního obrábění. Zde je zařazen vznik tvorby třísky u obou způsobu obrábění a vznik plastické deformace v místě řezu. Byla provedena charakteristika řezných kapalin z hlediska technologického dělení a jejich vlastností. Výsledkem práce bylo zhodnocení výhod a nevýhod HSC technologie, obrábění za sucha a možné náhrady dokončovacích operaci HSC technologií.
dc.format 81 s. (16642 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HSC obrábění cs
dc.subject teorie tvorby třísky cs
dc.subject řezná rychlost cs
dc.subject řezné síly cs
dc.subject řezné materiály cs
dc.subject řezná kapalina cs
dc.subject obrábění za sucha cs
dc.subject ekologické aspekty cs
dc.subject HSC machining en
dc.subject theory of chip formation en
dc.subject cutting speed en
dc.subject cutting forces en
dc.subject cutting materials en
dc.subject cutting fluid en
dc.subject dry machining environmental aspects en
dc.title Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění
dc.title.alternative Energetic and Ecological Aspects of the HSC Machining
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkorová, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This dissertation summarize possibilities of using HSC technology in machining. After introduction , theoretical aspects of conventional and high-speed machining were presented. Production of metal splinter by both methods of machining and formation of plastic deformation in the place of cut is presented in this part of dissertation.There was also done characteristic of cutting fluids in terms of their technological division and attributes.As a result of dissertation was evaluation of advantages and disatvantages of HSC technology, evaluation of cutting without cooling and possible substitutions of finishing operations by HSC technologies.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34248
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pinkava_2014_dp.pdf 3.620Mb PDF View/Open
pinkava_2014_vp.pdf 112.9Kb PDF View/Open
pinkava_2014_op.pdf 115.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account