Konstrukce vstřikovací formy pro držák antény včetně simulací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy pro držák antény včetně simulací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Berčík, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:49Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28586
dc.description.abstract Zadaná diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový díl s kovovým zástřikem, určený pro automobilový průmysl jako střešní držák antény. Teoretická část práce popisuje všeobecná pravidla pro konstrukci plastových výstřiků, zásady a konstrukci vstřikovacích forem včetně problematiky horkých vtokových soustav a základní fyzikální zákonitosti vstřikovacího procesu. V praktické části je představena v současné době používaná vstřikovací forma v programu Catia V5R18, včetně ověření její správné funkčnosti pomocí analýz v software Autodesk Moldflow. Je navržena její modifikace pomocí nové vyhřívané vtokové soustavy tak, aby byly eliminovány vtokové zbytky a zvýšena ekonomičnost výroby. V další části práce je připravena kompletní výrobní výkresová dokumentace nezbytná k úpravě formy ve specializované nástrojárně, včetně ekonomického zhodnocení přínosu její modifikace
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject plastový díl cs
dc.subject kovový zástřik cs
dc.subject vyhřívaná vtoková soustava cs
dc.subject injection mold en
dc.subject plastic part en
dc.subject metal fused thread en
dc.subject hot runner system en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy pro držák antény včetně simulací
dc.title.alternative Design of Injection Mold for Antenna Holder Including Simulations
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Vojtěch
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the construction of injection mold for plastic part with metal fused thread for the automotive industry, used as a roof antenna base. The theoretical part describes the general rules for the design of injected plastic parts, principles and design of injection molds, including hot runners and basic physical laws of the injection molding process. In the practical part is presented the currently used injection mold in software Catia V5, including verification of the correct functionality by analyzing in the software Autodesk Moldflow. Furthermore is proposed a modification with using of a new hot runner system in order to eliminate gating´s residuals and increasing of production economy. In the other part of thesis are prepared all drawings, which are necessary to complete supposed modifications of current mold in a specialized toolshop, including economic assessment of the contribution of its modifications .
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34252
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
berčík_2014_dp.pdf 5.635Mb PDF View/Open
berčík_2014_vp.pdf 156.6Kb PDF View/Open
berčík_2014_op.pdf 156.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account