Úloha účetních informací pro řízení firmy 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha účetních informací pro řízení firmy 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Pavlíčková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:34:14Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2858
dc.description.abstract Tato práce se zabývá úlohou účetních informací pro řízení firmy 1.FC SLOVÁCKO, a.s Tato firma podniká ve velmi specifické oblasti - je to fotbalový klub. Podnikání v oblasti sportu má svá úskalí a proto firma hledá cesty jak zefektivnit své podnikání. V teoretické části této práce se zabývám významem účetních informací pro zpracování finanční analýzy a také účelem a cíli finanční analýzy, zdroji dat pro její zpracování a metodickými nástroji. V praktické části nejprve firmu 1.FC SLOVÁCKO, a.s. charakterizuji. Po krátkém seznámení s firmou již provádím vlastní finanční analýzu. Ke zhodnocení finanční situace firmy využívám analýzy absolutních ukazatelů a základních poměrových ukazatelů. V práci také provádím celkové zhodnocení finanční situace firmy pomocí souhrnných ukazatelů. V závěru následuje krátké shrnutí a doporučení pro vedení firmy. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 4474834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ukazatel cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject indicator en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject overall indicators en
dc.title Úloha účetních informací pro řízení firmy 1.FC SLOVÁCKO, a.s. cs
dc.title.alternative The function of accounting information for the management of 1.FC SLOVÁCKO, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šmíd, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the function of accounting information for the management of 1.FC SLOVÁCKO, a.s This company runs a business in a very specific sphere, it is a football club. Doing business in the sphere of sports has its difficulties and therefore the company seeks methods how to increase efficiency of its enterprise. In the theoretical part of the thesis I deal with the function of accounting information for processing financial analysis as well as a meaning and goals of financial analysis, sources of data for its processing and methodical instruments. In the practical part I primarily characterize the company 1.FC SLOVÁCKO, a.s After a brief introduction of the company I carry out the financial analysis myself. I use an analysis of absolute and basic ratio indicators. In the thesis I carry out general evaluation of company's financial situation by means of overall indicators too. In conclusion there is a short resume of the thesis and references to the company management. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6974
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2007_bp.pdfBlocked 4.267Mb PDF View/Open
pavlíčková_2007_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2007_op.pdf 145.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account