Numerický model pryžového uložení stabilizátoru automobilu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Numerický model pryžového uložení stabilizátoru automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javořík, Jakub
dc.contributor.author Šesták, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:50Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:50Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28590
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je sestavení numerického modelu pryžového uložení stabilizátoru automobilu pro jednotlivé typy zatížení a jejich porovnání s experimentálními testy. Teoretická část popisuje základní vlastnosti elastomerů, respektive kaučukové směsi. Dále popisuje problematiku spojování pryže s kovem, hyperelastické modely pro výpočty FEA a experimentální zkoušky pro zjištění materiálových konstant. V této části jsou rovněž popsány základní typy stabilizátorů automobilů. V praktické části jsou popsány programy využité při analýze, 3D a 2D numerické analýza radiálního, axiálního a torzního zatížení pryžového uložení stabilizátoru. Na závěr jsou numerické analýzy porovnávány s reálnými testy uložení.
dc.format 91
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Elastomer cs
dc.subject stabilizátor cs
dc.subject hyperelasticita cs
dc.subject analýza cs
dc.subject elastomer en
dc.subject stabilizer en
dc.subject hyperelasticity en
dc.subject analysis en
dc.title Numerický model pryžového uložení stabilizátoru automobilu
dc.title.alternative Numerical Model of Car Stabilizer Rubber Bushing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rokyta, Luboš
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to build a numerical model of a car stabilizer rubber mounting for individual types of loading and their comparison to the experimental tests. The theoretical part of the thesis describes the basic attributes of elastomers, or more preci-sely, of a rubber mixture. It also describes the issues of a rubber to metal bonding, hypere-lastic models for FEA calculation and experimental tests for the material constants deter-mination. The basic types of car stabilizers are also described in this part. The practical part of the thesis describes the applications used in the analysis, 3D and 2D numerical analysis of the radial, axial and torsional loading of a stabilizer rubber mounting. In conclusion, the numerical analyses are compared with the physical tests of a mounting.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34257
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
šesták_2014_dp.pdf 4.253Mb PDF View/Open
šesták_2014_vp.pdf 78.12Kb PDF View/Open
šesták_2014_op.pdf 199.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account