Vliv velikosti částic recyklátu na vlastnosti výrobku z PA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv velikosti částic recyklátu na vlastnosti výrobku z PA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Vojtěch
dc.contributor.author Tomanec, Libor
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:51Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:51Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28594
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlastností velikostí částic recyklátu na výsledné mechanické vlastnosti výrobku. Recyklát, který obsahuje různé velikosti částic byl proséván tak, aby se částice rozdělily do určitých velikostí a následně byly zhotoveny vzorky, které se podrobily mechanickým zkouškám. Zkoumaným materiálem byl Polyamid 6. Vzorky byly zhotoveny metodou vstřikování. Vzorky byly podrobeny tahové zkoušce, zkoušce vrubové houževnatosti a tvrdosti Shore D. Analýza byla zhotovena pomocí základních statistických veličin a sloupcových grafů.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyamid 6 cs
dc.subject vstřikování plastů cs
dc.subject recyklace plastů cs
dc.subject zkoušky mechanických vlastností cs
dc.subject Polyamide 6 en
dc.subject injection holding plastic recycling en
dc.subject mechanical properties testing en
dc.title Vliv velikosti částic recyklátu na vlastnosti výrobku z PA
dc.title.alternative The Effect of Particle Size of Recycled PA on Final Part Properties
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis investigates the properties of the recycled material particle size on the mechanical properties of the resulting product. Recycled materials which contain different particle size was sieved so that the particles are divided into certain size and then the samples were made, which were subjected to mechanical testing. The research material was polyamide 6 samples were prepared by injection molding. The samples were subjected to tensile test, test, impact toughness and hardness of Shore D. The analysis was made using basic statistical concepts and bar graphs.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34264
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
tomanec_2014_dp.pdf 3.101Mb PDF View/Open
tomanec_2014_vp.pdf 156.3Kb PDF View/Open
tomanec_2014_op.pdf 157.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account