Výzkum vlivu jakosti povrchu formy na jakost polymerních výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum vlivu jakosti povrchu formy na jakost polymerních výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čop, Jiří
dc.contributor.author Mrlík, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:51Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:51Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28595
dc.description.abstract ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu jakosti povrchu formy na jakost polymerních výrobků. Teoretická část obsahuje souhrn z oblasti dokončovacích metod a jejich rozdělení, integritu povrchu, vyhodnocování jakosti povrchu a popis technologie vstřikování včetně vstřikovacího stroje a formy. V praktické části se práce zabývá popisem výroby tvarových vložek vstřikovací formy a dokončením funkčních ploch. Následně byly tyto vložky použity k experimentu. Poslední část obsahuje vyhodnocení výsledků měření.
dc.format 107 s. (108 705 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jakost povrchu cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject dokončovací operace cs
dc.subject surface quality en
dc.subject injection en
dc.subject cutting finishing methods en
dc.title Výzkum vlivu jakosti povrchu formy na jakost polymerních výrobků
dc.title.alternative Influence of Mold Surface Quality on the Surface Quality of Polymer Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukovics, Imrich
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on influence of mold surface quality on the surface quality of polymer products. The theoretical part includes summary of cutting finishing methods, dividing them, integrity of surface, appraisal of surface quality and description of injection technology including injection mold and injection machine. Practical part is about description of manufacturing shaped mold inserts and cutting finishing their surfaces. The shaped mold inserts were subsequently in experiment. Last part includes evaluation of measured results.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34265
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
mrlík_2014_dp.pdf 3.372Mb PDF View/Open
mrlík_2014_vp.pdf 65.97Kb PDF View/Open
mrlík_2014_op.pdf 112.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account