Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek
Autor: Königová, Nikola
Vedoucí: Doležalová, Magda
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou laboratorní diagnostiky celiakie, geneticky podmíně-ného autoimunitního onemocnění, které vzniká abnormální reakcí na lepek v potravě. Od-hadovaná prevalence celiakie je v Evropě a USA 1:100, v ČR 1:200-250, přičemž se častěji vyskytuje u žen než u mužů v poměru zhruba 2:1. Přestože literatura uvádí, že tímto onemocněním trpí až 1 % populace, mnozí z postižených si toho nejsou vědomi. Genetická predispozice k celiakii je spojena s antigeny tkáňové slučitelnosti, které jsou označovány jako HLA (z angl. Human Leukocyte Antigens). Asi 90-95 % pacientů s celiakií jsou nosi-teli heterodimeru HLA-DQ2, který je kódovaný alelami HLA- DQA1*05 a DQB1*02 a/nebo heterodimeru DQ8 kódovaného alelou DQB1*03:02 zpravidla v kombinaci DQA1*03 variantou. Molekulárně-genetická typizace těchto HLA znaků se proto u celiakie využívá jako genetický test s vysokou negativní prediktivní hodnotou. Praktická část této práce porovnává vybrané metody k vyšetření HLA znaků u celiakie, které využívají polymerázovou řetězovou reakci, a souborně zpracovává výsledky vyšetření provedených v laboratořích Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28596
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav analýzy a chemie potravin
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34266


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
königová_2014_dp.pdf 3.528Mb PDF Zobrazit/otevřít
königová_2014_vp.pdf 68.68Kb PDF Zobrazit/otevřít
königová_2014_op.doc 95Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet