Analýza výdělkové diferenciace ve vztahu k dani z příjmu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výdělkové diferenciace ve vztahu k dani z příjmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolka, Vladimír
dc.contributor.author Kolářová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:15:47Z
dc.date.available 2010-07-13T11:15:47Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/285
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se rozložení zaměstnanců do jednotlivých pásem daně z příjmu. V první části se zaměřuji na teoretické vyjádření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V praktické části zobrazuji analýzu výdělkové diferenciace, ve které bude uvedeno rozložení výdělků podle statistického systému ISPV (Informační systém o průměrném výdělku). Tato část zahrnuje také soubor výpočtů, tabulek a grafů výdělků zaměstnanců v jednotlivých pásmech daně z příjmu. cs
dc.format 46 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2297510 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z příjmů fyzických osob cs
dc.subject sazba daně cs
dc.subject daňová pásma cs
dc.subject výdělková diferenciace cs
dc.subject ISPV cs
dc.subject Informační systém o průměrném výdělku cs
dc.subject model cs
dc.subject natural person income tax en
dc.subject income tax rate en
dc.subject tax brackets en
dc.subject income differentiation en
dc.subject AEIS en
dc.subject Average Earnings Information System en
dc.subject model en
dc.title Analýza výdělkové diferenciace ve vztahu k dani z příjmu cs
dc.title.alternative Analysis of income differentiation in relation of income tax en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with problems concerning the distribution of employees across particular tax brackets. In the first part I concentrate on the theoretical aspects of natural person income tax for people in employment. The practical part is focused on the analysis of income differentiation, including the staff 's wage level according to the AEIS (Average Earnings Information System). This part also contains a set of calculations, tables and graphs depicting earnings across tax brackets. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3645
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kolářová_2006_bp.pdf 2.191Mb PDF View/Open
kolářová_2006_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
kolářová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account