Konstrukce programovatelného manipulátoru s mechanickým uchopovačem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukce programovatelného manipulátoru s mechanickým uchopovačem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David
dc.contributor.author Žižka, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:53Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:53Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28602
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který je vybaven mechanickým cha-padlem. Zařízení pracuje jako manipulátor typu Pick-and-Place. K ovládání se využívá programovatelný logický automat (PLC), konkrétně Siemens LOGO!. Dále je zpracován pracovní postup pro vytvoření řídícího programu. Úvodní část práce se zabývá rešerší na téma upínacích a uchopovacích systémů. V teoretické části se také píše o programovacích jazycích, zejména pak o jazyku funkčních blokových schémat (FBD). Praktická část práce se věnuje návrhu samotného manipulátoru, montáži a zapojen. Dále se práce zabývá programovací softwarem. V závěru práce je uveden vytvořený řídící pro-gram.
dc.format 84 s. (64 958 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uchopovač cs
dc.subject PLC cs
dc.subject FBD cs
dc.subject Pick-and-Place cs
dc.subject gripper en
dc.subject PLC en
dc.subject FBD en
dc.subject Pick-and-Place en
dc.title Konstrukce programovatelného manipulátoru s mechanickým uchopovačem
dc.title.alternative Design of Programmable Pick-and-Place Machine with Mechanical Gripper
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krátký, Petr
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with design of manipulator, which is equipped with mechanical gripper. Device works as pick-and-place. There is used programmable logical controller (PLC) for control, namely Siemens LOGO!. Furthermore, in thesis is described processing protocol for creating of control program. The theoretical part of this thesis is aimed at clamping and gripping systems. There is also part dealing with programming languages, especially language named Functional Block Diagram (FBD). The practical part deals with design, assembly and running of manipulator itself. Also with programming software. In the end, there is also created the control program.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34272
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
žižka_2014_dp.pdf 3.970Mb PDF View/Open
žižka_2014_vp.pdf 170.3Kb PDF View/Open
žižka_2014_op.pdf 63.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account