Vliv oxidačního plazmatu na mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti materiálů využívaných firmou Würth,spol.s.r.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv oxidačního plazmatu na mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti materiálů využívaných firmou Würth,spol.s.r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Slížová, Miloslava
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:35:06Z
dc.date.available 2012-06-12T23:00:25Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2860
dc.description.abstract Tato práce se zabývá popisem vlivu oxidačního plazmatu na mechanické a fyzikálně-chemické vlastností materiálů, které jsou používané ve firmě Würth, spol.s.r.o na výrobu různých součástek z plastů jako PA, PP, PE, využívaných v průmyslu a jiných odvětvích. Taktéž v práci najdeme popis mechanismů (ATR FTIR, TG, DTG, tvrdost), které byly použity k dosažení naších výpočtů, popisů a závěrů. V práci také najdeme krátké obeznámení se s firmou Würth,spol.s.r.o. Jako zkušební materiály byly použité jednak komerčně dostupné komoditní plasty HDPE a polymery používané firmou Würth ve formě konkrétních výrobků (kotvící systémy). Byla prostudována jejich termooxidační stabilita metodou TG a DTG. Bylo zjištěno, že k rozkladu materiálů dochází v oblasti kolem 240 °C s úbytkem hmotnosti téměř 97 %. Vlivem oxidačního plazmatu dochází jednak ke změně povrchové morfologie, která vykazuje zvýšenou drsnost povrchu, zejména v důsledku plazmového leptání. Z hlediska chemického mechanizmu těchto procesů, možno potvrdit, že tyto probíhají oxidačním mechanizmem přes meziprodukty zejména karboxylových, éterických a karbonylových skupin. Tyto závěry byly potvrzeny měřením ATR FTIR spekter. Souběžně s posledně jmenovanými procesy, dochází také ke změně smáčecích charakteristik, kde se pozoroval prudký nárůst hydrofility povrchu studovaného PE (pokles statického rovnovážného kontaktního úhlu smáčení z původní hodnoty 87° na 47° pro smáčecí kapalinu vodu). Dále bylo zjištěno, že s rostoucí dobou opracování dochází ke zvyšování tvrdosti povrchů, a to až o 17 % což možno přisoudit jednak odleptání degradované vrstvičky a rekrystalizaci. cs
dc.format 122 s., 30 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 4384000 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.06.2012
dc.subject oxidační plazma cs
dc.subject plazmová opracování cs
dc.subject ATR FTIR cs
dc.subject TG cs
dc.subject DTG cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject Würth cs
dc.subject PP cs
dc.subject PA cs
dc.subject PE cs
dc.subject ABS cs
dc.subject smáčení cs
dc.subject oxidative plasma en
dc.subject ATR FTIR en
dc.subject TG en
dc.subject DTG en
dc.subject hardness en
dc.subject PA en
dc.subject PP en
dc.subject PE en
dc.subject ABS en
dc.subject Würth en
dc.subject sessile drop contact angle en
dc.subject wetting en
dc.title Vliv oxidačního plazmatu na mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti materiálů využívaných firmou Würth,spol.s.r.o cs
dc.title.alternative The influence of the oxidative plasma on mechanical and physiochemical properties of materials used by company Würth GmbH & Co. KG, en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, L.
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with description of the influence of the oxidative plasma on the mechanical and physico-chemical properties of materials, which are used by Würth, Ltd. to produce different plastic parts from the PA , PP, PE, used in the construction industry and other branches. In this thesis, there is also offered description of various physico-chemical methods (ATR FTIR, TG, DTG, hardness, SEM, sessile drop contact angle measurements), which were used in our experiments. As an addition a brief presentation of Würth, Ltd. and their activities were outlined. There was studied thermooxidative stability of the latter mentioned materials by means of thermal analysis TG and DTG methods. It was found, that decomposition of materials starts at the temperature of 240 °C, where total weight loss was about 97 %. By oxidative plasma the surface morphology of studied HDPE was changed by ablation, what was reflected in the increased roughness as observed by SEM. From the chemical mechanism point of view, studied processes were of oxidation nature, where carboxyl, carbonyl and ether moieties were detected by means of ATR FTIR technique. Simultaneously with the latter processes, the vigorous changes of wettability were observed, where originally hydrophobic behavior was changed to hydrophilic one as reflected in the decrease of the measured sessile drop contact angles (magnitude of the water contact angle of wetting was changed from 87 ° to 47 ° after plasma treatment). Furthermore it was found, that with increasing treatment time the increased surface hardness was obtained, as much of 17 %. This increase was attributed to the successful etching of the degraded surface layer and to re crystallization. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5593
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
slížová_2007_dp.pdfBlocked 4.180Mb PDF View/Open
slížová_2007_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
slížová_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account