Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jan
dc.contributor.author Pelikánová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:57Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28614
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na reologickou charakterizaci poly(etylen teref-talátu) a je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou popsány teoretické základy reologie, smykový a elongační tok, reometrie a zvolený polymer PET. Druhá část je praktická, v níž byly zvoleny dva polymery s označením PET 1 a PET 2. U vybraných polymerů byly stanoveny základní termické charakteristiky a sušící křivky. Na základě sušících křivek byl reologicky hodnocen vliv sušících podmínek. Dále byl zkoumán vliv teploty, posloupnosti aplikovaných deformačních frekvencí (vzestupná vs. sestupná) a měřící atmosféry na reologické chování obou vybraných polymerů. Výsledky experimentů jsou vyhodnoceny a dikutovány.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reologie cs
dc.subject smyková viskozita cs
dc.subject rotační reometrie cs
dc.subject poly cs
dc.subject etylen tereftalát cs
dc.subject Rheology en
dc.subject shear viscosity en
dc.subject rotational rheometry en
dc.subject poly en
dc.subject ethylene terepthalate en
dc.title Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)
dc.title.alternative Rheological characterization of poly(ethylene terepthalate)
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlačík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on rheology characterization of poly(ethylene terepthalate) and it is divided into two parts. In the first one, theoretical background of rheology, shear as well as elongational flows, rheometry and chosen PET polymer is presented. In the second one, two different PET polymers (signed as PET 1 and PET 2) have been chosen, their basic thermal properties have been determined and drying curves of both polymers have been determined. Based on these curves, effect of drying conditions has been rheologically evaluated. Then, effects of temperature, sequence of applied deformation frequencies (increasing vs. decreasing) and measuring atmosphere (air, nitrogen) on rheo-logical behaviour of both polymers have been investigated. Finally, experimental results are evaluated and discussed.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34290
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2014_dp.pdf 8.209Mb PDF View/Open
pelikánová_2014_vp.pdf 114.1Kb PDF View/Open
pelikánová_2014_op.pdf 113.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account