Studium skin-core efektu u vstřikovaných dílů semikrystalických termoplastů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium skin-core efektu u vstřikovaných dílů semikrystalických termoplastů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hnátková, Eva
dc.contributor.author Pavelová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:57Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28618
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na studium skin-core efektu, který vzniká ochlazováním polymeru v dutině formy při vstřikování a ve fázi tuhnutí dochází ke vzniku tří různých morfologických složek v průřezu tloušťky výrobku. Poměrné zastoupení v tloušťce a struktura těchto složek mohou ovlivňovat významným způsobem mechanické vlastnosti vstřikovaných dílů. Teoretická část nastiňuje rozdělení polymerů, jejich krystalizaci, technologii vstřikování a metody studia morfologie polymerů. V praktické části práce byla vstřikováním vyrobena zkušební tělíska, na nichž byla zkoumána tloušťka povrchové vrstvy v závislosti na procesních parametrech, jako je teplota taveniny polymeru, vstřikovací rychlost a teplota formy, pomocí polarizačního mikroskopu a byla provedena tahová zkouška a zkouška tvrdosti. Výsledky ukázaly vliv procesních parametrů na vývoj krystalické struktury.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Skin-core efekt cs
dc.subject nadmolekulární struktura cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject polarizační mikroskopie cs
dc.subject Skin-core effect en
dc.subject morphological structure en
dc.subject injection molding en
dc.subject polarized light optical microscopy en
dc.title Studium skin-core efektu u vstřikovaných dílů semikrystalických termoplastů
dc.title.alternative Study of Skin-Core Effect in Semi-Crystalline Thermoplastic Injection
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sanétrník, Daniel
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This work is focused on the study of skin-core effect, which occurs with cooling of poly-mer in the mold cavity during the injection holding. The phase of solidification leads to the formation of three different morphological layers in the cross-sectional thickness of the product. Proportional representation in thickness and the structure of these elements can have influence on important mechanical properties of injection molded parts. The theoreti-cal part explains the division of polymers, their crystallization, injection molding and methods of studying the morfology of polymers. The practical part deal with manu-facturing of tensile samples by injection molding, on which the thickness of the skin layer as a function of process parametres, which is the polymer melt temperature, injection speed and mold temperature, were investigated using polarized light optical microscopy and the tensile test and hardness test were done. Results showed the influence of process parame-ters on the development of the crystalline structure.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34294
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
pavelová_2014_dp.pdf 4.617Mb PDF View/Open
pavelová_2014_vp.pdf 177.1Kb PDF View/Open
pavelová_2014_op.pdf 159.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account