Vliv surovin na zpracovatelské vlastnosti kaučukových směsí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv surovin na zpracovatelské vlastnosti kaučukových směsí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Zaoralová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:58Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:58Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28620
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem surovin na zpracovatelské vlastnosti kaučukových směsí. Veškerá měření, byla prováděna na přístrojích firmy Alpha Technologies. Naměřené vzorky byly vyhodnoceny pomocí lineární regrese v grafech a stanoven patřičný závěr. V teoretické části je zpracována literární rešerše na téma: rozdělení kaučukových směsí, skladba kaučukové směsi, příprava kaučukové směsi, zkoušení vlastností a technologie zpracování.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kaučuková směs cs
dc.subject vliv surovin cs
dc.subject zpracovatelské vlastnosti cs
dc.subject lineární regrese cs
dc.subject natural rubber mixture en
dc.subject influence of raw materials en
dc.subject processing attributes en
dc.subject linear regression en
dc.title Vliv surovin na zpracovatelské vlastnosti kaučukových směsí
dc.title.alternative Influence of Raw Materials on Processing Properties of Rubber Compounds
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlačík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the influence of raw materials on processing attributes of natural ruber mixture. All the measurements were performed using the Alpha Technologies machines. The measured samples were assessed by the means of linear regression in graphs and an appropriate conclusion was stated. In the theoretical part, a literary research on division of natural rubber mixtures, structure of natural rubber mixture, praparation of natural rubber, testing the qualities and processing technologies.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34296
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-14


Files in this item

Files Size Format View
zaoralová_2014_dp.pdf 3.258Mb PDF View/Open
zaoralová_2014_vp.pdf 157.4Kb PDF View/Open
zaoralová_2014_op.pdf 113.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account