Stabilizace/solidifikace červeného kalu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilizace/solidifikace červeného kalu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Ťuiková, Sandra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:11Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28657
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje stabilizaci/solidifikaci odpadních kalů vznikajících při výrobě oxidu hlinitého. Zároveň se také zabývá možnému materiálovému využití kalu. Ke stabilizaci/solidifikaci byl v experimentální části použit jednak cement a následně i geopolymer. Hodnoty stanovovaných ukazatelů ve vodném výluhu těles solidifikátů byly ve všech případech hluboko pod limitní hodnotou IIa třídy vyluhovatelnosti odpadů. Při zkoušce pevnosti v tlaku bylo navíc, u některých z těles dosaženo pevnosti v tlaku odpovídající stavebním materiálům užívaných ve stavebnické praxi.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Červený kal cs
dc.subject stabilizace/solidifikace cs
dc.subject bauxit cs
dc.subject výroba oxidu hlinitého cs
dc.subject vodný výluh cs
dc.subject pevnost v tlaku cs
dc.subject Red sludge en
dc.subject stabilization / solidification en
dc.subject bauxite en
dc.subject alumina production en
dc.subject aqueous extract en
dc.subject compressive strength en
dc.title Stabilizace/solidifikace červeného kalu
dc.title.alternative Stabilization/Solidification of Red Mud
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the stabilization / solidification of waste muds generated during the production of alumina. At the same time also concerned about the potential use of sludge material. The stabilization / solidification was in the experimental section used both cement and consequently geopolymer. The values of determined parameters in aqueous extracts of solidified waste were in all cases far below the limit value class IIa leachability of waste. In the test of the fortress in the pressure was in some of the elements reached the fortress in the pressure corresponding with the construction materials used in building practice.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34337
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
ťuiková_2014_dp.pdf 1.478Mb PDF View/Open
ťuiková_2014_vp.pdf 63.52Kb PDF View/Open
ťuiková_2014_op.doc 104Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account