Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mizera, Aleš
dc.contributor.author Kučera, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:17Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28666
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností vybraných modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení. Práce je složena ze dvou částí. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře se základními informacemi o polymerech, sdílení tepla a síťování. Praktická část, experimentální, popisuje použité materiály, udává parametry použitých zařízení, na kterých byly materiály zpracovány. Dále popisuje průběh jednotlivých experimentů a parametry zařízení, na nichž byly experimenty prováděny. Poslední část je věnována diskusi a vyhodnocení výsledků.
dc.format 114 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymery cs
dc.subject ozařování cs
dc.subject síťování cs
dc.subject tepelná odolnost cs
dc.subject polymers en
dc.subject radiation en
dc.subject cross - linking en
dc.subject thermal stability en
dc.title Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení
dc.title.alternative Mechanical Properties of Modified Polyolefins after Thermal Load
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Jan
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Subject of this thesis is a study of mechanical properties of selected modified polyolefins after many times thermal load. This thesis contains two parts. First part is summary description, which acquaint readers with the basic information about polymers, heat and cross-linking. Practical part, the experimental, describes used materials, shows parameters of devices which were used for material processing. Furthermore, it describes course of particular experiments and parameters of devices which were used for those experiments. The last part is intended for discussion and evaluation of results.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34348
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-06


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2014_dp.pdf 4.163Mb PDF View/Open
kučera_2014_vp.pdf 176.6Kb PDF View/Open
kučera_2014_op.pdf 177.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account